Categories
Česky Video

Bydlení pro seniory, bezbariérové prostředí a inkluze

Příspěvek na semináři Age friendly bydlení pořádaném 11.11.2020.

Moje prezentace s odkazy na zdroje (.pdf).

K tématu též můj článek v Aktuálně.cz: Stárnutí jako problém péče?