Category: Česky

 • Rozhovor o deinstitucionalizaci pro ZPMP SR

  Rozhovor o deinstitucionalizaci pro ZPMP SR

  Rozhovor pro ZPMP SR, prosinec 2023. Ako by mala vyzerať skutočná deinštitucionalizácia v praxi? Ide len o zariadenia komunitného charakteru s nižším počtom klientov alebo je za tým oveľa viac? Lidé s intelektovým postižením mají a mohou žít jak se běžně žije v dané zemi, když člověk žádné postižení nemá. Rozhodnout se kde a s kým bydlet, mít…

 • Bydlení

  V newsletteru Davida Klimeše (vynikající pondělní zpravodaj, kdo náhodou nezná) se dočítám: “Hlavním pilířem [zákona o podpoře bydlení] je zřízení kontaktních míst pro bydlení při obcích s rozšířenou působností, která budou v přenesené působnosti:2. zapisovat do evidence podpory v bydlení osoby v bytové nouzi a osoby ohrožené bytovou nouzí,3. zkoumat, zda byty, v nichž se má osobám…

 • Vcelku rozumná rodinná politika

  Vcelku rozumná rodinná politika

  Graf ukazuje hodnotu rodinných dávek pro rodinu se dvěma dětmi, v poměru k průměrné mzdě v dané zemi.Průměrná hodnota v zemích Evropské unie je 15 %.Česko v grafu najdete téměr úplně vpravo. Graf je výmluvný sám o sobě.Člověk u něho s něhou pomyslí na všechny vypravěče nutnosti podporovat mladé lidi, rodiny a porodnost. Graf je…

 • 2022 v evropské sociální politice

  Výběr událostí a zpráv z evropské sociální politiky (s důrazem na lidi s postižením), které podle mého stojí za pozornost. Odkazy vedou většinou na anglické texty; pokud je třeba, např. Deepl je výborný překladač. Shrnutí roku 2021 zde. Uplynulý rok v Inclusion Europe. Ze shrnutí vynechávám věci související s ruskou válkou v Ukrajině, o nich krátce zde nebo…

 • Články a rozhovory 2022

  Články a rozhovory 2022

  Disability Debrief: Escaping institutions, and their shadows Milan Šverepa of Inclusion Europe told me that it’s “ironic” that “one size fits all has become the prevalent approach” in approaching deinstitutionalisation. He is concerned that the move out of institutions is leaving people with intellectual disabilities behind, especially those with complex support needs: “The main goals and key principles…

 • “Musíme v lidech budovat důvěru, že to, co po nich žádáme, je správné, jasné a že věříme v jejich schopnost to udělat.”

  Po dlouhém přemýšlení, jak shrnout poznámky ze setkání minulý týden na téma transformace sociálních služeb, nabízím nakonec toto: Výtah z rozhovoru se mnou, který vyšel v knize “The Development, Conceptualisation and Implementation of Quality in Disability Support Services” loni v létě. Pokrývá dost z toho, o čem byla minulý týden řeč. Proč je deinstitucionalizace /…

 • Shrnutí 2021 v evropské sociální politice

  V roce 2021 se odehrálo na evropské úrovni docela dost zajímavých a důležitých věcí. Stojí za to, minimálně pro mne, si je tady připomenout a ozdrojovat. Zároveň se dá to samé očekávat od roku tohoto i dalších. Sociální politika nabírá v EU stále většího významu. Stay tuned. Téměř všechny odkazy vedou na anglické texty. Pokud anglicky neumíte,…

 • Budujte vztahy, ne baráky

  Příspěvek na konferenci FSS Ostravské univerzity o transformaci sociálních služeb v listopadu 2021: Ústav = kumulované bydlení + segregace prostorem a činností + podřízenost pravidlům zařízení Deinstitucionalizace = sociální služba – negativa výše Tedy poskytování podpory, která má člověka a jeho přání a potřeby v centru pozornosti; pomáhá být součástí světa kolem. Také podpora rodin,…

 • Je na čase radikálně přehodnotit přístup k poskytování sociální péče

  Publikováno v Info.cz 30.9.2021 Nedávno vydaný text o zdravotnictví se v bodu 12 věnuje také sociálním službám. Upozorňuje na stárnutí společnosti („za posledních deset let se počet obyvatel starších 65 let zvýšil z 1,63 na 2,13 milionu. V příštích třiceti letech se zvýší na 3,1 milionu, senioři budou tvořit 32 % obyvatel“). „Naše zdravotnictví a…

 • Ach jo aneb Volební programy 2021

  Přehled volebních programů 2021 v otázkách sociálních služeb a specificky lidí s postižením a jejich rodin. (Týká se jich samozřejmě vše, já tím myslím věci, které jsou jim jmenovitě směřovány.) A opakuji: přehled, žádná zásadní analýza. Ono ani není moc co analyzovat. Piráti a starostové Práce a sociální péče. Piráti/Stan už se vidí ve vládě, tak k…