Shrnutí 2021 v evropské sociální politice


V roce 2021 se odehrálo na evropské úrovni docela dost zajímavých a důležitých věcí.

 • Stojí za to, minimálně pro mne, si je tady připomenout a ozdrojovat.
 • Zároveň se dá to samé očekávat od roku tohoto i dalších. Sociální politika nabírá v EU stále většího významu. Stay tuned.

Téměř všechny odkazy vedou na anglické texty. Pokud anglicky neumíte, např. takový Deepl je výborný pomocník.

 

Lidé s postižením

„Speciální školství“ porušuje právo na vzdělání. Výbor sociálních práv Rady Evropy odsoudil Belgii za školskou segregaci dětí s intelektovým postižením.

 • Jedná se o „zásadní rozhodnutí, které významně podporuje inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením v celé Evropě,” jak za OSN uvedli Zvláštní zpravodaj pro práva lidí s postižením a Výbor pro práva lidí s postižením.
 • Pro Belgii už je to 2. takový odsudek: před pár lety byla podobně odsouzena holandsky mluvící část (Flandry). Nyní přišla na řadu frankofonní federece Brusel-Valonsko.
 • Odsudek následuje stížnost, kterou za děti s intelektovým postižením a jejich rodiny podaly Inclusion Europe a FIDH.

Mizerná situace v zaměstnávání lidí s postižením. Evropský parlament vydal obsáhlou zprávu o zaměstnanosti lidí s postižením.

 • Jen asi 51 % lidí s postižením má práci (zatímco u lidí bez postižení je to 75 %).
 • Velká část lidí s postižením je zaměstnaná v tzv. chráněných dílnách, což přináší řadu potíží (segregace, nízká či malá pracovně-právní ochrana…), kterými se zpráva podrobně zabývá.

Tato zpráva je významná rovněž tím, že jako první zpráva Evropského parlamentu obsahuje část ve snadném čtení.

 • Mimochodem, zde je čerstvý článek o zaměstnanosti lidí s intelektovým postižením, vč. mnoha příkladů a zdrojů.

Ke konci roku přijad parlament další zajímavou zprávu: Je o peticích (stížnostech) a jak se využívají ke zlepšení situace lidí s postižením.

EU má novou strategii práv lidí s postižením. “Lidé se zdravotním postižením by měli mít možnost rovnoprávně se zapojit do všech oblastí života. Samostatný život, učení v inkluzivním prostředí a práce podle odpovídajících norem jsou podmínky, které musíme zajistit všem občanům,” říká komisařka Helena Dalli.

 • Přístupnost, zaměstnanost, právo rozhodovat o sobě a právo volit, život v běžném prostředí – to jsou některé z priorit nové trategie.
 • Strategie navrhuju řadu iniciativ, jak zlepšit mnohdy neradostnou situaci. (Souhrn z pohledu lídí s intelektovým postižením zde v .pdf.)
 • Článek v češtině má (normálně bych napsal „např.“, ale on je asi jediný) Euractiv.cz.

Strategie také uvedla nový formát spolupráce Evropské komise a členských států v oblasti práv lidí s postižením.

 • Disability Platform se poprvé sešla v prosinci.
 • Členy jsou lidé z Evropské komise, zástupci všech členských států jmenovaní vládou (Česko zde), a vybrané organizace lidí s postižením (vč. yours trully) a pár dalších organizací.

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že pokud upíráte práva malé skupině lidí, a pokud to dělají i jinde, tak je to v pořádku…

 • Kdo nevěří ať tam běží.
 • Snad s příchodem Kateřiny Šimáčkové nabude soud soudnosti.

 

Ponořte se hlouběji:

Sociální politika

Akční plán sociálních práv navazuje na dokument, který všechny členské státy schválily v roce 2017. Akční plán stanoví tři hlavní cíle, kterých má EU dosáhnout do roku 2030:

 • Nejméně 78 % lidí ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnaných.
 • Nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy.
 • Počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit nejméně o 15 milionů.

Sociální pilíř znamená velké posílení role EU v sociální politice, a mne naprosto fascinuje, že se o něm v Česku téměř neví a nemluví. (Ale o čem z toho co tu píšu tohle neplatí…)

Stejně tak strategie práv dětí, a tzv. dětská záruka. Jejich klíčovým cílem je ukončit dětskou chudobu v EU.

 • V roce 2019 bylo v EU 22,2 % dětí (mladších 18 let) v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. To představuje téměř 18 milionů dětí v nouzi (zdroj v .pdf).
 • Přibližně 60 % romských dětí žije v těžkých materiálních podmínkách a 80 % je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením.
 • 19,9 % žáků s postižením předčasně ukončilo vzdělávání (9 % žáků bez postižení).

Do toho zapadá i velká pozornost, kterou EU věnuje boji s bezdomovectvím.

 • Jedná se o na úrovni EU o docela velké téma.
 • Aby taky ne, když je v EU přes 700,000 lidí, kteří nemají kde bydlet.

Ještě nemáte dost?

 • Nové pokyny jak zavádět sociální kritéria do veřejných zakázek. Průvodce zohledňováním sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek poskytuje praktické pokyny pro veřejné zadavatele, jak zohlednit sociální dopady zboží, služeb a stavebních prací, které nakupují.
 • Akční plán pro sociální ekonomiku.
 • EU strategie proti rasismu. (Na které mne mile překvapilo, že se zabývá i rasismem proti Romům. To v EU prostředí není v diskuzích vůbec obvyklé, ačkoli jsou Romové největší EU etnická menšina, a ačkoli situace mnoha je naprosto skandální.)

To by pro jeden rok mohlo stačit.

,