Dopad koronakrize na dlouhodobou péči o seniory a pečující


Příspěvek na semináři Dopad koronakrize na dlouhodobou péči o seniory a pečující pořádaném 17.12.2020.

V příspěvku zmiňovaná zpráva Inclusion Europe o dopadu Koronavirové pandemie na práva lidí s intelektovým postižením a jejich rodiny (anglicky).