Medializace. Heslo Encyklopedie sociální práce

Enyklopedie sociální práce

Do Encyklopedie sociální práce jsem přispěl heslem Medializace:

Medializace jako nástroj sociální práce. Používají ji organizace sociální práce k tomu, aby upozorněním na problém, jeho přenesením do veřejného prostoru a vytvořením tlaku na odpovědné instituce vyvolaly jeho řešení. Hybatelem medializace (tím, kdo nastoluje agendu) je tedy organizace sociální práce. Tento způsob se používá zejm. v boji se společenskými předsudky nebo jako součást lobbingu za prosazení určitého řešení. Charakteristické pro českou sociální práci je, že se nevěnuje medializaci témat systematicky a cíleně – nejvíce po ní sahá v situaci, kdy řeší nějaký akutní problém (např. snížení výdajů na provoz organizací sociální práce).

Encyklopedii sociální práce vydal Portál, 2013.

Podrobně jsem o tématu psal např. v článku Sociální práce a média (.pdf), který vyšel v časopise Sociální práce 4/2005.