Category: Publications

 • “Deinstitutionalisation: The present and the future”

  “Deinstitutionalisation: The present and the future”

  The EEG (European Expert Group) is a coalition of organisations advocating to replace institutionalisation with family- and community-based support. The EEG has played big part in establishing deinstitutionalisation as part of EU policies, and promoting the use of EU funds for this purpose. The EEG has created a number of useful tools, such as: Guidelines…

 • The impact of Covid-19 pandemic on the rights of persons with intellectual disabilities: evidence from disability and self-advocates organisations in Europe

  The impact of Covid-19 pandemic on the rights of persons with intellectual disabilities: evidence from disability and self-advocates organisations in Europe

  László Bercse, Helen Portal and I contributed to a book about the impact of Covid pandemic on people with disabilities. Our chapter is based on Inclusion Europe report called Neglect and discrimination: Multiplied – How Covid-19 affected the rights of people with intellectual disabilities and their families. The book also covers: impact on mental health of children; how the…

 • The Development, Conceptualisation and Implementation of Quality in Disability Support Services

  The Development, Conceptualisation and Implementation of Quality in Disability Support Services

  I was honoured to have been interviewed for a book on deinstitutionalisation, community-based services and inclusion of people with disabilities. About the book “Social services for people with disabilities have undergone substantial changes over time, in particular in the past two decades. Whilst lack of affordable and appropriate housing is a barrier to community living…

 • Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living by developing and ensuring access to family-based and community-based services

  Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living by developing and ensuring access to family-based and community-based services

  The purpose of the publication is to ensure EU funds contribute to independent living and inclusion in the community. The checklist helps in designing policies and funding for: Transition from institutional to family-based and community-based services for children, persons with disabilities, persons with mental health problems and elderly persons; Development of quality family-based and community-based…

 • Medializace. Heslo Encyklopedie sociální práce

  Medializace. Heslo Encyklopedie sociální práce

  Do Encyklopedie sociální práce jsem přispěl heslem Medializace: Medializace jako nástroj sociální práce. Používají ji organizace sociální práce k tomu, aby upozorněním na problém, jeho přenesením do veřejného prostoru a vytvořením tlaku na odpovědné instituce vyvolaly jeho řešení. Hybatelem medializace (tím, kdo nastoluje agendu) je tedy organizace sociální práce. Tento způsob se používá zejm. v boji se…

 • Manuál transformace ústavů

  Manuál transformace ústavů

  Manuál transformace ústavů je komplexní návod, jak změnit systém sociálních služeb i jednotlivá zařízení tak, aby místo segregace vedly k začlenění lidí s postižením do společnosti. První díl manuálu přináší shrnutí základních důvodů, které vedly k přijetí deinstitucionalizace sociálních služeb. Druhý díl manuálu nabízí konkrétní metodiky, postupy a řešení pro transformaci ústavu. Publikace byla vytvořena…

 • Život v ústavu je hendikep

  Život v ústavu je hendikep

  Zvláštní příloha časopisu Sociální práce 1/2013, která shrnovala zkušenosti, poznatky a výsledky práce Národní centra podpory transformace v letech 2010-13. Z obsahu: Vize a důvody deinstitucionalizace Počet a charakteristiky ústavních služeb pro lidi se zdravotním postižením Více než 500 lidí přešlo z ústavního do běžného prostředí Příběhy zařízení v transformaci a rozhovory s jejich pracovníky…

 • Prosazování a obhajoba práv klientek sociální práce

  Text o sociální práci a její společenské odpovědnosti, který jsem přednesl na konferenci Hradecké dny sociální práce v roce 2009. Anotace Prosazování a obhajoba práv klientů je základ sociální práce. Ukazuje to definice sociální práce (IFSW), etický kodex sociálních pracovníků (dokonce i českých) a také zákon o sociálních službách: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů…

 • Společenská zakázka a naše odpovědnost

  Společenská zakázka a naše odpovědnost

  Byl jsem odborným garantem čísla 2/2008 časopisu Sociální práce, které se věnovalo roli sociální práce ve společnosti. Číslo vycházelo z mé přednášky o tom, jak v tomto ohledu česká sociální práce selhává. Rok 2007 kypěl událostmi spojenými se sociální prací: na jaře se velmi veřejně probíral případ týraného chlapce; ještě o něco dříve navrhlo ministerstvo…

 • Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly

  Přednáška na konferenci IV. Hradeckých dnů sociální práce, vydaná ve sborníku v roce 2008. Na základě této přednášky vzniklo číslo časopisu Sociální práce věnované společenské zakázce a odpovědnosti, jehož jsem byl garant. Přednáška byla také předmětem výuky na některých univerzitách. Abstrakt Sociální práce od listopadu 89 postupuje k posilování pomoci oproti kontrole klientů: ve výuce a…