Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly


Přednáška na konferenci IV. Hradeckých dnů sociální práce, vydaná ve sborníku v roce 2008.

Na základě této přednášky vzniklo číslo časopisu Sociální práce věnované společenské zakázce a odpovědnosti, jehož jsem byl garant. Přednáška byla také předmětem výuky na některých univerzitách.

Abstrakt

Sociální práce od listopadu 89 postupuje k posilování pomoci oproti kontrole klientů: ve výuce a praktickém využívání nových metod práce, ve standardech kvality sociálních služeb, v komunitním plánování sociálních služeb a naposledy v posílení individuálních voleb a odpovědnosti uživatele zákonem o sociálních službách.

Stejná norma ovšem obsahuje prvky, které zvyšují kontrolní úlohu sociálních pracovnic a pracovníků. Jde o první krok na zpáteční cestě ke kontrole, po níž se dále vydávají současné návrhy na reformu sociálního systému.

Abstract

Since 1989, Czech social work has been moving towards more help and less control: in new methods of social work, in the care standards, in community planning of social care and in strengthening the role of the individual in the new Social Services law.

However, the same piece of legislation gives social workers also a more controlling role. It represents the first step on the route to more control, followed by proposals for social care reform.

Z obsahu

  • Rozpor mezi pomocí a kontrolou trvá v sociální práci od začátku.
  • Koncept pomoci posiluje.
  • Zákon o sociálních službách mění povahu sociální práce.
  • Do sociálních služeb pronikají zákony trhu.
  • Tzv. reforma sociálního systému přináší více kontroly.
  • Sociální práce není trpná vykonavatelka příkazů.