Prosazování a obhajoba práv klientek sociální práce


Text o sociální práci a její společenské odpovědnosti, který jsem přednesl na konferenci Hradecké dny sociální práce v roce 2009.

Anotace

Prosazování a obhajoba práv klientů je základ sociální práce. Ukazuje to definice sociální práce (IFSW), etický kodex sociálních pracovníků (dokonce i českých) a také zákon o sociálních službách: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (§ 35, písm. j) zákona o sociálních službách) je jedna ze základních činností zajišťovaných sociálními službami. V praxi ovšem nalézáme spíše příklady toho, že sociální práce tuto úlohu neplní. Podívejme se, z jakých důvodů to může být.

Summary

One of the fundamental principles of social work is that it is here to promote and advocate for clients´ rights. We can see that in the Definition of social work (IFSW), in its codes of ethics (even in the Czech one) and also in major social work law in Czechia: to help with the exercise of rights and rightful interests is an obligatory activity to be provided by social services. In the real world, though, we find very often that social work does not adhere to this role. In this paper, we will look at the examples of this and at the reasons why this may be so.

MOTTO

„Pro každého myslícího člověka je právo na revoluci nesporným. Každý myslící člověk má právo se bránit. (…) Každý má povinnost se bránit mravně, to jest ničit absolutism duchovní.

Mně je mozková, filosofická revoluce nezbytnou podmínkou moderní demokracie.“

T. G. Masaryk

Témata a podkapitoly

  • Obhajoba práv klientů je základ sociální práce
  • Ať si každý poradí sám. Babičky v osudí loterie směrovacích čísel. Jste obětí nespravedlnosti? – pomozte si samy
  • Nerozzlobit toho, kdo platí. Sociální práce je závislá na státu.
  • Každý sám za sebe. Lze individuálně porazit strukturální nedostatky?
  • Sociální práce se věnuje individuu a pomíjí společenské podmínky. Empatie nestačí. Vše je otázka osobní snahy jednotlivce.
  • Individuální potřeby jako fetiš sociální práce. Kdyby mohlo komunitní plánování něco změnit, dávno by je zakázali.
  • Sociální práce nemluví o sociálních problémech.
  • Sociální práce je systémově izolovaná a paralyzovaná. Finanční podpora tak akorát: ani neumoří, ani nepovzbudí. Organizace sociální práce nemohou spolupracovat.
  • Sociální pracovnice nejsou vybaveny pro aktivní obahobu a prosazování práv klientek.

Text vyšel ve sborníku Hradecké dny sociální práce 2009 vydaném Univerzitou Hradec Králové. Na jeho základě vznikly další publikace věnující se tomuto tématu.