Manuál transformace ústavů

Manuál transformace ústavů

Manuál transformace ústavů je komplexní návod, jak změnit systém sociálních služeb i jednotlivá zařízení tak, aby místo segregace vedly k začlenění lidí s postižením do společnosti.

První díl manuálu přináší shrnutí základních důvodů, které vedly k přijetí deinstitucionalizace sociálních služeb.

Druhý díl manuálu nabízí konkrétní metodiky, postupy a řešení pro transformaci ústavu.

Schéma procesu transformace

Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb. Vydalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2013.

Kromě vedení prací a dohledu nad celou publikací jsem se autorsky podílel zejm. na částech týkajích se vodítek transformace, komunikace o změně a dalších.