Život v ústavu je hendikep

Život v ústavu je hendikep

Zvláštní příloha časopisu Sociální práce 1/2013, která shrnovala zkušenosti, poznatky a výsledky práce Národní centra podpory transformace v letech 2010-13.

Z obsahu:

  • Vize a důvody deinstitucionalizace
  • Počet a charakteristiky ústavních služeb pro lidi se zdravotním postižením
  • Více než 500 lidí přešlo z ústavního do běžného prostředí
  • Příběhy zařízení v transformaci a rozhovory s jejich pracovníky o zkušenostech s transformací
  • Zkušenosti lidí, kteří odešli z ústavní péče do běžného prostředí
  • Kritéria komunitní sociální služby
  • Znaky a vodítka deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)
  • Transformace sociálních služeb: časté otázky a odpovědi

Podílel jsem se na celkové koncepci a podobě čísla, redakci textů i psaní některých z nich.