Články a rozhovory 2021


Info.cz: Je na čase radikálně přehodnotit přístup k poskytování sociální péče

Populace nepochybně stárne veřejné politiky a služby na to nejsou připravené. Česko (a celá Evropa) musí radikálně přehodnotit svůj přístup k poskytování péče. Je nutné řešit prevenci, aby lidé ve stáří potřebovali péči co nejméně. Je nutné splnit řadu „domácích úkolů“, aby byla situace sociálních služeb zvladatelná a dalo se vůbec o takových zásadních věcech jako připojištění uvažovat.

Celý článek na Info.cz nebo přímo tady.

Deinstitutionalisation and community living: The past, the present and the future

My contribution to this book.

Euractiv.cz o nové EU strategii práv lidí s postižením

Čtvrtina osob v EU trpí postižením, europoslanci vyzvali ke kvótám pro jejich zaměstnávání

Aktuálně.cz: M. Šveřepa: Stárnutí jako problém péče?

Za deset let stejný poměr starých lidí jako v Japonsku. “V polovině století pak vlna stárnutí ještě postoupí – třetina obyvatel bude starší 65 let,” varuje Deník N.

Podívejme se na otázku, kterou článek také nastiňuje, ale které se ve veřejném prostoru mnoho pozornosti nedostává: „stárnutí jako problém péče“.

Závažné potíže s přípravou jídla uvádí 12,9 % lídí 75+ let, s koupáním či sprchováním 13,3 %. Výrazně vyšší hodnoty jsou u péče o domácnost: občasná těžká domácí práce 37,6 %, nákupy 22,1 % a mezi 15 a 18 % pro lehké domácí práce, administrativní záležitosti či hospodaření. Z uvedeného jsou patrné dvě věci:

  1. na stárnutí nelze pohlížet výhradně jako na „problém péče
  2. na „stárnutí jako problém péče“ nelze pohlížet pouze přes lůžka v zařízeních.

Čtěte celý článek na Aktálně.cz nebo přímo tady.

Sociální služby nejsou nikde prioritou, ukázala pandemie. V ČR máme největší rezervy v terénní péči, investice ale mají jít do betonu

„Sledujeme věci od individuálních případů odpírání zdravotní péče přes systémové odpírání péče lidí v ústavech, kteří byli necháni napospas bez zdravotního ošetření v různých zemích Evropy, až po zanedbání sociálního sektoru včetně lidí, kteří žijí doma, ať už s pomoci terénních služeb, nebo pečujících rodin. Šlo o naprosté zanedbání toho, jak se k nim přistupovalo v rámci nastavování opatření. Ilustrací je, že se v Česku po lockdownu otevíraly dříve psí salony než ambulantní terénní služby, aby se ulehčilo lidem i pečujícím,“ poukazuje ředitel Inclusion Europe Milan Šveřepa.

Zdravotnické noviny