Sociální práce a média


Tento odborný text, založený na mé diplomové práci, vyšel v časopise Sociální práce 4/2005. Šlo o jeden z prvních (ne-li první vůbec) textů v Česku na téma sociální práce a médií. Několik let jsem tento předmět také učil na Univerzitě Hradec Králové a vedl zde pár diplomových prací.

Abstrakt

Text se věnuje vztahu sociální práce a médií. Popisuje tři roviny vztahu sociální práce a médií: zpravodajství o sociální práci, využívání médií k naplnění cílů sociální práce a profesní média. Podrobněji se zaměřuje na zpravodajství o sociální práci: popisuje způsob, jakým o ní referují tři vybrané české deníky.

Abstract: Social work and the media

This article is about the relationship between social work and the media: media reporting on social work, using media to reach social work goals and professional media. It look into how three Czech daily newspapers report on social work.

Obsah

  • Sociální práce jako objekt mediálního pracování
  • Média – nástroj dosažení cílů sociální práce. Vzdělávání veřejnosti a zlepšování přístupu k informacím. Úsilí o změnu sociálního prostředí. Budování veřejného obrazu a oslovení nových klientů.
  • Profesní média
  • Zpravodajství a sociální práce. Morální panika, zpravodajství a sociální práce. Obraz sociální práce ve vybraných českých denících.